Viljelyvarma RGT Planet vakuuttaa ominaisuuksillaan Lopella

Pekka Pirttilä viljeli tilallaan Lopella RGT Planet -mallasohraa neljättä vuotta ja edelleen lajikkeen ominaisuudet vakuuttivat. ”RGT
Planet on mallasohrana hyvä lajike sekä viljelyvarma.” Kesän kuivuus ei verottanut keskipituisen ja korrenlujan lajikkeen kasvustoja pahemmin, vaikka viljelijän mukaan RGT Planet -pelloilla oli myös heikompia kohtia. ”Tämän kesän oloissa lajike pärjäsi kuitenkin ohraksi hyvin.”

Tilalla on sata hehtaaria ohran, kauran ja vehnän siemenviljelyä. ”Mallasohraa on yleensä viljelty noin 20 hehtaarilla ja sillä alalla myös RGT Planetia kasvoi tänä vuonna”, Pirttilä kertoo. RGT Planetin siemen hankittiin Tilasiemen-pakkaamo Pelto-Paturi Oy:stä Turengista. RGT Planet -lohkoilla esikasvina oli joko mallasohraa tai kesantoa. RGT Planet päästiin kylvämään toukokuun puolivälissä. Lohkot orastuivat hyvin, mutta toukokuun sateet tuhosivat kokonaan alueita kasvustosta. Siemenmäärä oli 250 kiloa hehtaarille ja lannoituksen typpitaso kylvön yhteydessä reilu 100 kiloa hehtaarille. Kasvinsuojelu tehtiin tavanomaiseen tapaan normaaleilla rikka-aineilla sekä tarpeen mukaan tauti- ja tuholaistorjuntaan ja laonkestoon tarvittavilla aineilla.

Satoisalla RGT Planetilla on tilalla päästy lohkosta riippuen aiempina vuosina 4 000 - 6 000 kilon hehtaarisatoihin. Tänä vuonna RGT Planet puitiin epävakaisessa säässä 24. elokuuta. Puintikosteus oli 15,5 prosenttia ja kaikkiaan ohran laatu oli hyvä. Kesän kuivuudesta ja kuumuudesta huolimatta Pirttilän tilalla päästiin ennakko-odotusten mukaisesti 4 500 kilon keskisatoihin. ”Uskon, että lajiketta tullaan viljelemään meillä jatkossakin”, Pirttilä toteaakin.

>> Tutustu lajikkeeseen ja pyydä tarjous