Kotimaisella valkuaisella riittää kysyntää rehuteollisuudessa

A-Rehu on edistänyt aktiivisesti kotimaisen valkuaisen hyödyntämistä jo vuosia vieden suomalaista elintarvikeketjua omavaraisempaan suuntaan. A-Rehun tavoite, saada soijaton rehu kaikille tuotantoeläimille, on lähellä toteutumistaan. ”Naudanrehuissa ei ole käytetty soijaa vuoden 2017 jälkeen ja tänä vuonna saadaan valmiiksi soijaton ruokintamalli myös sianrehuissa”, kertoo rehuliiketoiminnan johtaja Ilkka Ala-Fossi A-Rehulta. Siipikarjan rehuissa soijattomuus toteutuu parin vuoden kuluessa.

Ilkka Ala-Fossi, A-Rehu
Ilkka Ala-Fossi

Kotimaisten valkuaiskasvien merkittävään rooliin myös tulevaisuudessa on A-Rehulla sitouduttu. Uuden Koskenkorvan tehtaan linjastoissa on valmiudet hyödyntää kotimaista valkuaista entistä paremmin. Herneen sopimustuotantoa halutaan lisätä valkuaiskasvien kovan kysynnän vuoksi ja sopimukset myös varmistavat erikoiskasvien menekin. ”Kotimaisten valkuaiskasvien osuutta on varaa kasvattaa; jos kaikki ketjun toimijat sitoutuisivat kotimaiseen valkuaiseen, olisi mahdollisuus jopa tuplata niiden viljely”, Ala-Fossi toteaa. Luonnollisesti lajikkeet kehittyvät, viljelyosaaminen lisääntyy ja satotasot nousevat. Valkuaiskasvien tarve on kuitenkin kasvava ja hernettä halutaan myös A-Rehulla ostaa lisää.

”Myös viljan valkuaisella on merkitystä”, Ala-Fossi muistuttaa. ”Kiinnitämme huomiota viljan laatuun, jotta se olisi mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseensa sopivaa ja myös viljan valkuaiseen kiinnitetään huomiota. Viljan valkuaispitoisuuteen pystytään vaikuttamaan lajikevalinnoilla ja lannoituksen oikea-aikaisuudella.”

Valkuaiskasvien viljelystä monia hyötyjä

Valkuaiskasvien viljelyllä on monia hyötyjä. Herne ja härkäpapu parantavat pellon kasvukuntoa katkaisten tautipaineen ja sitoen typpeä maahan. Lisäksi runsas juuristo muokkaa maata tehokkaasti. ProAgrian vertailuissa herne on ollut useampana vuonna kannattavimpia viljelykasveja. ”Myös öljykasvien rooli on tärkeä ja niiden viljelyalaa on mahdollisuus kasvattaa.”

Viljelysopimuksella varmistetaan sadon menekki ja se tuo tuotantoon myös taloudellista varmuutta. A-Rehulla on tänä vuonna herneelle asetettu takuuhinnaksi 200 euroa tonnilta. ”Mikäli markkinahinta on korkeampi, määräytyy hinta markkinan mukaan.” Herneen viljelyala oli vuonna 2020 ennätyksellisen suuri, 25 000 hehtaaria. Lähitulevaisuudessa myös härkäpavun viljelyn odotetaan lisääntyvän uuden yksimahaisten ruokintaan paremmin soveltuvan Vire-härkäpavun myötä.

A-Rehu on myös merkittävä viljan käyttäjä ja kaikki tehtaissa käytettävä vilja on jo nyt kotimaista. ”Kotimaisuus on jo arvo sinänsä ja lisäksi haluamme noudattaa Atria-ketjun vastuullisuustavoitteita. Korvattaessa soijaa kotimaisilla valkuaiskasveilla, rehuntuotannon hiilijalanjälki pienentyy ja myös peltoviljely muuttuu monimuotoisemmaksi, mikä on ruuantuotannon vastuullisuuden näkökulmasta hyvä asia.”

Tilasiemenen valikoimissa olevat palkokasvit