Eevert BOR

Uutuus! Myös luomuna!

Satoisa ja talvenkestävä nurminatalajike, jonka rehulaatu on korkea. Jälkikasvukykyä riittää myös kolmanteen niittoon.

Alkuperä ja lajikeoikeudet
Boreal Kasvinjalostus Oy 2015.
Kasvuaika
Eevertin röyhylletulo ei poik-kea merkittävästi muista nurminadoista. Lajike sopii viljelyyn vyöhykkeille I-V.
Sato
Eevertin sadontuottokyky on korkea. Sen kuiva-ainesato on virallisissa lajikekokeissa ollut eri-ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä erittäin kilpailukykyinen verrattuna muihin kokeissa olleisiin nurminatalajikkeisiin. Erityisesti vyöhykkeillä I ja II Eevertin sato on ollut suhteessa muihin nurminatoihin korkeampi. Eevertin jälkikasvukyky on ollut virallisten lajikekokeiden mittarilajikkeeseen Kasperiin verrattuna parempi etenkin kolmannessa niitossa.
Käyttötarkoitus
Eevert soveltuu hyvin nurmi-seoksiin sekä säilörehunurmilla että laitumilla. Rehulaadultaan Eevert on huippulajike. Sadon energia-arvo D-arvolla mitattuna on virallisissa lajikekokeissa ollut korkea kaikilla korjuukerroilla.
Viljelyohje
Talvenkestävyydeltään Eevert on erittäin hyvä lajike. Eevertin talvituhoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut noin neljä.

Lajikevertailu

Lajike   Kok. sato
kg/ha
Talvi-
tuho %

Sato
1 v. kg/ha

Sato
2 v. kg/ha
Sato
3 v. kg/ha
Valk.sato
kg/ha
D-arvo
g/kg ka.
1.niitto
D-arvo
g/kg ka.
2.niitto
D-arvo
g/kg ka.
3.niitto
KAROLINA RN 12 034 6,2 11 877 13 327 11 060 1 647 692,5 681,5 688,4
VALTTERI NN 10 069 3,2 11 208 10 176 8 996 1 447 699,7 704,8 703,5
EEVERT NN 10 023 4,5 10 946 10 224 9 094 1 406 695,2 699,2 700,2
COSMOPOLITAN NN 9 931 4,1 10 654 9 840 8 992 1 416 686,4 690,6 693,1
KASPER NN 9 877 4,2 10 735 9 976 8 849 1 408 698,9 697,5 701,5
SW MINTO NN 9 813 5,5 10 427 9 940 9 154 1 363 698,6 701,8 702,3

Lähde:Viralliset lajikekokeet 2013 - 2020, nata, px.luke.fi

Pakkaamot

Ituset Oy, Joensuu Jussi ja Eero

Tervakoski / Janakkala