Linnea tuotti komean sadon Pöytyäläiselle sikatilalle

20.01.2023

Rantasen tila Oy ja Farmi Rantanen Oy sijaitsevat Pöytyällä ja tiloilla päätuotantosuuntana toimii yhdistelmäsikala. Peltoa on viljelyssä tiloilla yhteensä 300 hehtaaria. Sikaloiden erinomaiset kasvatustulokset pohjautuvat laadukkaaseen rehuviljaan, jota tuotetaan koko omalla pinta-alalla ja myös ostetaan runsaita määriä vuodessa. Tilojen pellot ovat voimaperäisessä viljelyssä, ja niistä pyritään saamaan paras mahdollinen sato. Varsinkin tänä vuonna, kun rehuviljan hinnat olivat historiallisen korkeat, ei haluttu lajikkeesta ja siemenestä tinkiä. Tämän myötä valittiin tilan käyttöön kaikista parhaiten soveltuva kevätvehnä. Käytettäväksi lajikkeeksi valikoitui lupaavien tulosten perusteella Linnea-kevätvehnä, jota oli tänä vuonna kylvössä tiloilla 60 hehtaarin alalla.

Lujakortinen valinta sikatilan voimaperäiseen viljelyyn

Linnean ominaisuudet vakuuttivat isännät Pertti ja Tuomas Rantasen. Linnea on päätyypin myllyvehnä. Sen korsi on erittäin luja, virallisten kokeiden lakoprosentin ollessa 0,0 %. Linnea omaa erinomaiset laatuominaisuudet, kuten korkean valkuaispitoisuuden (viralliset kokeet 13,6 %). Linnea on myös päätyypin kevätvehnistä aikaisimpia ja kaiken lisäksi vielä erittäin satoisa ollen yli 500 kilogrammaa mittarilajike Demonstrantia edellä. ”Linnea sopii meille  täydellisesti voimaperäiseen viljelyyn tuottaen varman, laadukkaan ja suuren sadon”, toteaa Pertti Rantanen.

Linnea kylvettiin toukokuun alussa, jota ennen kylvettäville lohkoille oli levitetty sian lietelantaa. Kylvön yhteydessä annettiin starttityppeä 40 kg/ha ja kylvötiheytenä käytettiin 650 itävää/ neliömetri. Kasvustot olivat pensoneet erittäin hyvin ja näin ollen oli päädytty antamaan vielä 40 kg/ha typpeä pintaan levitettynä. Lannoituksen lopullinen taso asettui ympäristökorvauksen maksimimäärien paikkeille. Korrensäädettä tai tautiainetta ei lohkolle ajettu mutta kasvusto oli silti hämmästyttävän lujakortinen ja taudeista puhdas heinäkuun lopulla.

Tilasiemenen uutuusvehnä lunastaa odotukset

Linnea on Tilasiemenen ja Sejetin yhteisen jalostusohjelman tulos, joka on pystytty tuomaan viljelijämarkkinoille erittäin nopealla rytmillä laadusta tinkimättä. Pertti ja Tuomas Rantanen totesivatkin Linnean olevan selvästi edellä aiemmin viljelyssä olleita lajikkeita ja olevansa erittäin tyytyväisiä lajikkeen lunastaessa kaikki sille asetetut odotukset.

>> Tutustu lajikkeeseen ja pyydä tarjous kevään kylvöille

>> Tilasiemen-pakkaamo Siementila Salo Oy