Lene

Uutuus! Myös luomuna!
Monitahoinen ohra Lene

Lene on erittäin aikainen monitahoinen ohra, joka tuottaa kasvuaikaansa nähden hyvän sadon. Sadon valkuaispitoisuus on
huippuluokkaa - monitahoisten ohrien korkein. Lenen hehtolitrapaino on aikaisille monitahoisille ohrille tyypillinen. Se on laonkestävä ja suhteellisen lyhytkortinen lajike.

Lene on menestynyt hyvin koko ohran viljelyalueella Pohjois-Pohjanmaata myöten. Soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille.

Siemenmyynti aloitetaan kevään 2023 kylvöille.

Alkuperä ja lajikeoikeudet
Tilasiemenen ja tanskalaisen Sejet Plant Breedingin yhteistyössä jalostama lajike. Linjanumero ST_19_13.
Kasvuaika
Aikainen monitahoinen ohra, kasvuaika 81,6 päivää.
Sato
Lene erottuu muista lajikkeista aikaisuudellaan. Se on ollut lajikekokeissa Aukustia 4 päivää aikaisempi ja 2 % satoisampi. Lene menestyy kaikilla maalajeilla ja ohran koko viljelyalueella.
Lenen hehtolitrapaino on ollut 63,3 kg ja valkuaispitoisuus monitahoisten korkein 13,7 %.
Lajike-esitteet
Korsi
Lene on erittäin laonkestävä lajike. Sen korsi on hyvin luja ja hieman keskimääräistä lyhyempi.
Taudinkestävyys
Ohrien verkkolaikun sekä tyvi- ja lehtilaikun esiintymistä on tarkkailtava ja tarvittaessa tehtävä tautien torjunta.
Viljelyohje
Kylvötiheys 450 - 500 itävää jyvää neliölle. Typpilannoitus kannattaa jakaa jos käytetään yli 100 kg N/ha. Lannoitustaso on säädettävä maalajin, viljavuuden ja kokemusten mukaan.
Yleensä Lene ei tarvitse kasvunsäätelyä. Erittäin rehevissä kasvustoissa voi kasvunsäädettä käyttää pienen annoksen joko rikkakasviruiskutuksen tai ennen tähkälle tuloa tautitorjunnan yhteydessä. Tautiruiskutus varmentaa jyvien täyttymisen ja normaalin tuleentumisen.

Lajikevertailu

Aikaiset monitahoiset ohrat:

  Koe
kpl
Sato
(kg/ha)
Kasvu-
aika (vrk)
Lako
(%)
Pituus
(cm)
Tjp
(g)
Hlp
(kg)
Valku-
ainen (%)
Tärk-
kelys %
LENE (ST_19-13) 12 5749 81,6 3,2 67,6 38,1 63,3 13,7 58,4
VERTTI 13 5780 84,4 2,9 67,6 43,7 65,1 12,7 59,7
MAINIO 14 6073 85,3 16,4 70,7 40,5 64,8 12,5 59,6
ONERVA 14 5934 85,6 5,8 67,9 46,5 65,1 12,8 59,2
AUKUSTI 86 5706 85,7 11,4 75,5 41,4 63,9 12,6 59,8
HERMANNI 14 5961 85,7 0,8 69,9 42,5 65,7 13,0 59,0
TRYM 3 4819 86,1 4,1 72,4 37,9 62,5 12,5 59,3
VILDE 36 5167 87,4 6,9 70,2 38,9 62,3 13,1 59,1
BRAGE 15 5888 87,7 12,0 71,9 38,1 65,0 12,3 59,8

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, ohra, px.luke.fi . Taulukko on lajiteltu kasvuajan mukaan pienimmästä suurimpaan. Kaikki lajikkeet px.luke.fi.


Monitahoiset ohrat, lajittelu sadon mukaan:

Lajike Koe kpl Sato kg/ha

Kasvu-
aika, pv

Lako- % Pituus cm Tjp g Hlp kg Valk.% Tärk.%
SYLVESTER 21 6 628 92,6 2,0 75,0 44,3 63,8 11,0 60,7
BREDO 14 6 589 93,1 0,0 74,3 39,1 65,2 11,4 60,5
JALO 14 6 481 91,0 3,1 72,3 41,8 65,2 11,2 61,0
ALVARI 13 6 385 91,3 5,8 83,1 45,0 64,8 12,2 60,3
ULJAS 17 6 366 90,2 5,9 71,3 46,4 66,4 12,1 60,2
KAARLE 54 6 268 91,6 1,3 73,9 45,0 64,0 11,6 60,5
BRAGE 15 6 094 88,5 12,2 73,0 38,7 65,3 12,0 60,0
AUKUSTI 79 5 999 86,4 12,7 77,9 42,4 64,6 12,3 60,1
VERTTI 19 5 956 85,1 3,7 68,4 43,1 65,3 12,3 60,1

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 - 2020, ohra, px.luke.fi . Taulukko on lajiteltu sadon mukaan suurimmasta pienimpään. Kaikki lajikkeet px.luke.fi.

Pakkaamot