Syyskylvöisten lajikkeiden siemenmyynti alkanut

10.06.2021

Tilasiemenellä on kattava lajikevalikoima syksyn kylvöille. Hybridirukiit edustavat satotason kärkikastia, populaatiorukiista löytyvät tutut ja hyväksi todetut lajikkeet myös luomuna. Rukiin ja vehnän lisäksi valikoimasta löytyvät syysruisvehnä, speltti, syysohra ja syysrapsi.

Syysruis KWS Tayo

Kuivuutta kestävä, erinomaisen satopotentiaalin omaava hybridi. KWS Tayo oli viime kaudella ensimmäistä vuottaan virallisissa lajikekokeissa ollen yksi satoisimmista ruislajikkeista. KWS Tayo on PollenPlusTM -lajike. PollenplusTM -lajikkeisiin on tuotu jalostuksen keinoin ominaisuus, joka lisää siitepölyn muodostumista ja näin vähentää torajyvän riskiä.

Syysruis KWS Trebiano

KWS Trebianon satopotentiaali on erinomainen ja se on osoittautunut talvenkestäväksi lajikkeeksi virallisissa lajikekokeissa. KWS Trebiano on laadultaan myllykäyttöön soveltuva lajike; sakoluku, hehtolitrapaino ja jyväkoko ovat hybridirukiille tavanomaiset. Korsi on muita hybridirukiille pidempi mutta sen korrenlujuus on yksi hybridirukiiden parhaita. PollenPlusTM -lajike.

Syysruis SU Pluralis

SU Pluralis on talvenkestävä ja satoisa hybridiruis. Se on saksalaisen Saaten Unioin Turbohybridi 2.0 lajike. Näihin uuden sukupolven lajikkeisiin yhdistyy korkea sadonmuodostuskyky, taudin- ja kuivuudenkestävyys. Pölyttymisen varmistamiseksi siemenissä on mukana 10 % populaatiolajiketta, mikä lisää heteroosivaikutusta. SU Pluralis on talvenkestävä ja sillä erinomaiset satotulokset Euroopan maiden kokeissa. Erityisesti kuivissa olosuhteissa se on menestynyt erinomaisesti.

Syysvehnä KWS Spencer

Erittäin talvenkestävä ja satoisa, myllylaatuinen syysvehnä. Virallisissa kokeissa ja käytännön viljelyssä se on osoittautunut erittäin talvenkestäväksi ja satoisaksi. KWS Spencerillä on korkea sakoluku ja sen kestävyys on hyvä. KWS Spencerissä on esiintynyt härmää ja lehtilaikkutauteja keskimääräistä vähemmän. Kasvuajaltaan Ceylonin luokkaa.

Syysvehnä Ceylon

Suomen viljellyin syysvehnä, jolla on korkea sadontuottokyky ja hyvät leivontaominaisuudet. Ceylon on ensiluokkainen talvehtija. Tulossa syysvehnien uutuudet Creator, Informer, RGT Kilimanjaro ja Stinger. Siementä saatavissa rajoitetusti 2021 sadosta.

Syysruisvehnä SU Toppus

SU Toppus on uusi syysruisvehnälajike, joka on omissa kokeissamme osoittautunut erittäin satoisaksi ja hyvin talvehtivaksi. Saatavilla syksyn 2021 sadosta.

Spelttivehnä Zollernperle

Uusi syyskylvöinen lajike spelttivehnän tuotantoon. Tuottaa ison, hyvälaatuisen sadon ja soveltuu hyvin luomuun.

Syysohra SU Ellen

SU Ellen on monitahoinen syysohrauutuus. Se on erittäin aikainen lajike, esimerkiksi Matrosta kuusi päivää aikaisempi. Sen korsi on melko lyhyt ja luja. Monitahoiseksi ohraksi jyväkoko on iso. Siementä on saatavilla 2021 vuoden sadosta.

Tutustu koko lajikevalikoimaamme

>> syysrukiit
>> syysvehnät

>> ruisvehnä
>> syysohra
>> syysrapsit

Syyskasvien esite 2021 (pdf)