Siemenestä se satokin ponnistaa

Onnistunut lajikevalinta on hyvän sadon perusta. Lajike valitaan sadon käyttötarkoituksen, peltolohkojen ominaisuuksien sekä oman tilan tavoitteiden mukaisesti. Laadukas sertifioitu kylvösiemen puolestaan varmistaa sadolle parhaan mahdollisen kasvuunlähdön ja pohjatöiden ollessa kunnossa, kannattaa myös muiden tuotantopanosten käyttö paremmin.

Uusi lajike tuo aina parannuksen – tai useamman

Uudet markkinoille tulevat lajikkeet tuovat aina parannuksen edeltäjiinsä. Oli kyse sitten viljelyominaisuuksista kuten kasvuajasta, korrenlujuudesta ja taudinkestosta tai satopotentiaalista ja sadon laatutekijöistä kuten jyväkoosta ja hehtolitrapainosta.

Useimmiten on kuitenkin kyse useamman tekijän yhdistelmästä, kuten Tilasiemenenkin uutuuslajikkeet osoittavat.

Laaja ohra- ja kaurauutuuksien valikoima

Ohrauutuus Alvari yhdistää poikkeuksellisella tavalla kaikki monitahoisen ohran hyvät ominaisuudet, korkean hehtolitrapainon, valkuaispitoisuuden sekä lujan korren ja ison jyvän. Markkinoiden aikaisimpiin monitahoisiin puolestaan lukeutuu satoisa ja laadultaan erityisesti rehuohran tuotantoon sopiva Vertti.

Kaksitahoisten ohrien ehdotonta kärkeä edustaa huippusatoisa, Euroopassa suurta suosiota nauttiva ja Suomessakin mallasohrastatuksen saanut RGT Planet. Toinen kiinnostava uutuus on KWS Fantex, joka on markkinoiden satoisin ja laatuominaisuuksiltaan myös potentiaalinen mallasohra.

Kaurabuumin saattelemana markkinoille saatiin kolme uutuutta. Avenuella on iso jyvä, hyvä kuivuudenkestävyys ja kova satopotentiaali. Myöhäisen kasvuajan Donna puolestaan on ison jyvänsä ja ohuen kuorensa ansiosta erinomainen laatulajike mylly- ja vientikauraksi. Aikaisten kaurojen satoisin, suurijyväisin ja lujakortisin lajike on koko viljelyalueelle soveltuva Niklas

Uutta vetoa vehnä- ja valkuaiskasvipelloille

Myllyvehnän tuotantoon kaivattua päivitystä tuo poikkeuksellisen satoisa ja valkuaispitoinen KWS Solanus. Päätyypin KWS Mistral sen sijaan on laadukas, satoisa ja viljelyvarma lajikevalinta koko kevätvehnän viljelyalueelle. 

Kotimaisen valkuaisen tuotantoon uusia eväitä tarjoavat keltainen rehuherneiden kärkilajike Astronaute sekä rehu- ja ruokaherneeksi soveltuva vihreäsiemeninen Jymy. Sampo puolestaan parantaa härkäpapulajikkeiden viljelyvarmuutta aikaisella kasvuajallaan ja lujalla korrellaan. Öljykasvien kauden kiinnostavin uutuus on synteettinen rypsilajike Synthia, joka yhdistää ennennäkemättömällä tavalla satoisuuden, aikaisuuden ja lujan varren. 

Varmista markkinat oikealla lajikevalinnalla

Viljelemällä uusia, aiempaa satoisampia ja satovarmempia lajikkeita, parannetaan lisäksi viljelyn kannattavuutta. Panostamalla oikein ja riittävästi uusiin korkean satopotentiaalin lajikkeisiin, saadaan satotasot nostettua taloudellisesti kannattavalle tasolle matalampien hintojenkin aikaan.

Uusia lajikkeita etsitään ja testataan koko ajan. Yksi tärkeimmistä kriteereistä on, että markkinoille tulevat lajikkeet ovat paitsi viljelyominaisuuksiltaan Suomen oloihin sopivia, myös vastaavat laadultaan sadon käyttäjän tarpeita ja toiveita.

Kotimaassa lajikkeiden testaustyötä tehdäänkin tiiviissä yhteistyössä käyttävän teollisuuden kanssa. Varmista sadollesi markkinat valitsemalla laatuominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseensa sopiva lajike.